உலகில் அதிக அளவில் ரசிகர்களை கொண்டுள்ள WWE மல்யுத்த விளையாட்டில் விளையாடும் வீரர்கள், ஒவ்வொரு நொடியும் ஆபத்தை சந்திப்பவர்கள். கரணம் தப்பினால் மரணம் என்பதுதான் அவர்களின் வாழ்க்கை. அப்படி ஆபத்தான இந்த விளையாட்டில் ஈடுபட்டு, இளம் வயதிலேயே உயிரை விட்ட சில வீரர்களை இங்கு பார்க்கலாம்..!

யோகாசுனா ,35

Image result for கிராஷ் ஹோலி

அக்டோபர் 2, 1966 – அக்டோபர் 23, 2000

பிரிட்டிஷ் புல்டாக், 39

Image result for கிராஷ் ஹோலி

 

நவம்பர் 27,1962 – மே 18, 2002

க்ரிஸ் பெனாய்ட் , 40

Image result for கிராஷ் ஹோலி

 

மே 21, 1967 – ஜூன் 24,2007
கிராஷ் ஹோலி, 32
Image result for கிராஷ் ஹோலி
ஆகஸ்ட் 25,1971 – நவம்பர் 6, 2003
எடி குரேரோ, 38
Image result for கிராஷ் ஹோலி
அக்டோபர் 9,1967 – நவம்பர் 13, 2005
டெஸ்ட், 33
Image result for test, 33 wwe
மார்ச் 17, 1975 – மார்ச் 13, 2009
உமாகா, 36
Image result for உமாகா
மார்ச் 28,1973- டிசம்பர் 4, 2009
சைனா, 46
Image result for உமாகா
டிசம்பர் 27, 1969- ஏப்ரல் 20, 2016
ரவுடி ராடி பைப்பர், 61
Image result for உமாகா
ஏப்ரல் 17, 1954- ஜூலை 31, 2015