அதிகம் படித்தவை:  நடிகருக்காக அதுக்கு ஓகே சொன்ன நடிகை...!!!