தெறிக்க விடும் விவேகம் சர்வைவா முழு பாடல் வெளிவந்தது..