1.மெர்சல்-ஜீ தமிழ்

mersal

2.பைரவா- சன் தொலைக்காட்சி

bairava

3.தெறி-சன் தொலைக்காட்சி

Theri
Theri

4. புலி-சன் தொலைக்காட்சி

Puli
Puli

5. கத்தி – ஜெயா தொலைக்காட்சி

kathi
kathi

6. ஜில்லா – சன் தொலைக்காட்சி

jilla
jilla-poster

7. தலைவா- சன் தொலைக்காட்சி

Thalaiva
Thalaiva

8. துப்பாக்கி- விஜய் தொலைக்காட்சி

thuppakki
thuppakki

9.நண்பன்- விஜய் தொலைக்காட்சி

10. வேலாயுதம் – ஜெயா தொலைக்காட்சி

velayudham
velayudham

11. காவலன்- சன் தொலைக்காட்சி

kavalan
kavalan

12. சுறா- சன் தொலைக்காட்சி

sura
sura

13. வேட்டைக்காரன்- சன் தொலைக்காட்சி, 14.வில்லு- கலைஞர் தொலைக்காட்சி, 15.குருவி- கலைஞர் தொலைக்காட்சி, 16. அழகிய தமிழ் மகன்- சன் தொலைக்காட்சி, 17. போக்கிரி- சன் தொலைக்காட்சி , 18. ஆதி- கலைஞர் தொலைக்காட்சி, 19.சிவகாசி- ஜெயா.

தொலைக்காட்சி, 20.சச்சின் – ஜெயா தொலைக்காட்சி, 21.திருப்பாச்சி – சன் தொலைக்காட்சி, 22. மதுர- ஜெயா தொலைக்காட்சி, 23. கில்லி – சன் தொலைக்காட்சி, 24. உதயா – ஜெயா தொலைக்காட்சி, 25. திருமலை – சன் தொலைக்காட்சி, 26. புதிய கீதை – சன் தொலைக்காட்சி, 27. வசீகரா – ஜெயா தொலைக்காட்சி, 28. பகவதி-  சன் தொலைக்காட்சி, 29. யூத் –  சன் தொலைக்காட்சி, 30. தமிழன் –  சன் தொலைக்காட்சி, 31. ஷாஜகான்-  சன் தொலைக்காட்சி, 32.பத்ரி –  சன் தொலைக்காட்சி, 33. பிரண்ட்ஸ் –  சன் தொலைக்காட்சி,34.பிரியமானவளே- சன் தொலைக்காட்சி, 35.குஷி- சன் தொலைக்காட்சி, 36. கண்ணுக்குள் நிலவு-சன் தொலைக்காட்சி