சமீபத்தில் வெளியாகி சக்க போடு போட்டு கொண்டு இருக்கும் படம் ‘தானா சேர்ந்த கூட்டம்’. இந்த படத்தின் வீடியோ பாடல்  வெளியாகி   ‘சொடக்கு மேல சொடக்கு போடுது’.