பல பாடல்களின் கலவையில் வெளிவந்த தமிழ்படம்2 படத்தில் சிவாவின் அறிமுக பாடல்.!

ரசிகர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்த தமிழ்படம்2 படத்தின் இன்றோ சாங்.!