இந்த வருடம் ஏமாற்றத்தை தந்த 6 இயக்குனர்கள்.. ஒரே படத்தை பல வருடமாக உருட்டும் அட்லீ

இந்த ஆண்டு மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்புடன் இருந்த ரசிகர்களுக்கு ஏமாற்றத்தை கொடுத்த 6 இயக்குனர்கள்.