கூவத்தூரில் 144 தடை உத்தரவு அமல் படுத்தப்பட்டுள்ளது.

அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் தங்கியுள்ள கூவத்தூர் பகுதிகளில் அசாதாரண சூழல் நிலவுவதால் அப்பகுதியில் 144 தடை உத்தரவு பிறப்பித்து காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆட்சியர் கஜலட்சுமி உத்தரவிட்டுள்ளார்.

கூவத்தூரில் 144 தடை உத்தரவு அமல் படுத்தப்பட்டுள்ளது.

அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் தங்கியுள்ள கூவத்தூர் பகுதிகளில் அசாதாரண சூழல் நிலவுவதால் அப்பகுதியில் 144 தடை உத்தரவு பிறப்பித்து காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆட்சியர் கஜலட்சுமி உத்தரவிட்டுள்ளார்.