என் அடுத்த படம் இதுதான்! கபாலி டைரக்டர் பா.ரஞ்சித் அறிவிப்பு