இருட்டு அறையில் முரட்டு குத்து இல்லங்க.! இது வேற “ஒண்ணு போதும் நின்னு பேசும்” படத்தின் டீசர்.!

ஒண்ணு போதும் நின்னு பேசும் படத்தின் டீசர்.!