சூப்பர் ஸ்டார் என்ற ஒரு மனிதனுக்காக திரையரங்கில் கூட்டம் நிரம்புகிறது, இந்த படம் உலகம் முழுவதும் 3 நாட்களில் சுமார் ரூ 210 கோடி வரை வசூல் செய்துள்ளது.
India – ₹ 123 Cr

Overseas – ₹ 87 Cr

Total – ₹ 210 Crs