கடந்த வருடம் வெளிவந்த படங்களில் அதிகம் வசூல் செய்த படம் வேதாளம். இப்படத்தை தமிழகம் முழுவதும் ஜாஸ் சினிமாஸ் வெளியிட்டது.

வேதாளம் கிட்டத்தட்ட 500 திரையரங்குகளுக்கு மேல் இந்நிறுவனம் வெளியிட்டது. தற்போது இதே நிறுவனம் தான் கபாலி தமிழக உரிமையை வாங்கியுள்ளது.

இதன் மூலம் கபாலி குறைந்தது 600 திரையரங்குகளில் வரும் என எதிர்ப்பார்க்கப்படுகின்றது.