இந்த வருடம் இலங்கை கிரிகெட் அணியை புரட்டி எடுத்த இந்திய விவரம் உள்ளே!

India tour of SL in 2017:

india cricket

India won test series 3-0, India won ODI series 5-0, India won T20I series 1-0

SL tour of India in 2017:

Indian

India won test series 1-0, India won ODI series 2-1, India won T20I series 3-0