அதிகம் படித்தவை:  ’எழுதும் பேனா அழுது தீர்ந்துவிடுகிறது’- விவேக் தன் மகனுக்காக எழுதிய உருக்கமான கண்ணீர் மடல்