அணுகுண்டு போல் ஐஸ் மழை வெளிநாட்டு உடகங்கள் வெளியிட்ட அறிய காட்சி ஸ்பெயின் நாட்டில் கட்டி கட்டியாக ஐஸ் மழை பெய்துள்ளது இதனால் பல மிருகங்கள் பாதிக்கபட்டுள்ளது மேலும் வாகனங்களும் பெரிதளவு பாதிக்கப்பட்டுள்ளது இதோ அந்த அறிய காட்சி.