Chandrika-Ravi
Chandrika-Ravi
சந்திரிகா ரவி

இந்திய வம்சாவழியை சேர்ந்தவராயினும் இவர் பிறந்து வளர்ந்தது ஆஸ்திரேலியாவில். அப்பா மலையாளி அம்மா தமிழச்சி. எனினும் இவர் நடிப்பு கற்றுக்கொண்டது அமெரிக்காவில். சில்க் ஸ்மிதா போல ஒரு சாயலில் உள்ளதாக கிசுகிசுகின்றனர் .

இந்நிலையில் சந்திரிகாவின் லேட்டஸ்ட் போட்டோக்கள் சில வெளியாகி உள்ளன .

Chandrika Ravi
Chandrika Ravi
Chandrika Ravi
Chandrika Ravi