அந்த காலத்து நடிகைகளின் கவர்ச்சி கேலரி!!! பார்ட் 2

ஜெயபாரதி

மஞ்சுளா

பிரபா

ராஜஸ்ரீ

செம்மீன் ஷீலா

ஸ்ரீவித்யா

சுமித்ரா

லதா