பட்டி தொட்டியெங்கும் பிரபலமான சிவகார்த்திகேயன் மகள் பாடிய வாயாடி பெத்தபுள்ள வீடியோ பாடல்.!

பட்டி தொட்டியெங்கும் பிரபலமான சிவகார்த்திகேயன் மகள் பாடிய வாயாடி பெத்தபுள்ள வீடியோ பாடல்.!

Bringing you the adorable VaayadiPethaPulla from Kanaa , music by Dhibu Ninan Thomas! Directed by Arunraja Kamaraj and produced by Sivakarthikeyan Productions, Kanaa is an inspirational sports drama that also wonderfully weaves a father-daughter bond!