மொரட்டுதனமான கோவத்துடன் கையை முறுக்கிக்கொண்டு பாலாஜியிடம் ஏறும் மகத்.!

பிக்பாஸ் ப்ரோமோ வீடியோ.!