இரண்டு சைடு நியாயத்தை தெரிஞ்சி பேசுனா நல்லது.! யாரை சொல்கிறார் நித்யா பிக்பாஸ் ப்ரோமோ வீடியோ