பா.விஜய் இயக்கத்தில் ஆருத்ரா படத்தின் சில நிமிடகாட்சி.!