அதிகம் படித்தவை:  அமிர்கான் படத்தில் டூ-பீஸ் உடையில் நடனமாடும் கத்ரீனா கைப். போட்டோ உள்ளே !