துப்பாக்கி படத்தில் விஜய்க்கு தங்கையாக நடித்த சஞ்சனாவா இது.! வைரலாகும் புகைப்படம்

sanjana sarathy
sanjana sarathy
sanjana sarathy
sanjana sarathy

sanjana sarathy
sanjana sarathy
sanjana sarathy
sanjana sarathy
sanjana sarathy
sanjana sarathy
sanjana sarathy
sanjana sarathy
sanjana sarathy
sanjana sarathy
sanjana sarathy
sanjana sarathy
sanjana sarathy
sanjana sarathy
sanjana sarathy
sanjana sarathy
sanjana sarathy
sanjana sarathy
sanjana sarathy
sanjana sarathy
sanjana sarathy
sanjana sarathy
sanjana sarathy
sanjana sarathy