இந்த வருடத்தின் முதல் நாள் வசூல் நிலவரம் விவேகம் முன்னிலை!

Vivegam -26.5Cr (Big Solo, 750+ scrns, GST price)

Vivegam
Vivegam

Mersal -15.8Cr (Diwali, 575+ scrns, GST+Hiked Price)

mersal

Bairavaa -12.5Cr (Pongal, 500+ scrns)

bairava

Bahubali2 -11Cr

baahubali2

Velaikkaran -8.9Cr (GST+Hiked Price)

velaikaran

Singam3 -6.8Cr

singam3
singam3

VIP 2-5Cr

dhanush vip2