10 தமிழ் படமும் அதன் திருட்டு கதையும் – Part 1

Thegidi – Carancho

Autograph – Beyond the Clouds

 

Ghajini – Memento

Thandavam – Zatoichi

Saroja – Judgement Night

Nandalala – Kikujiro

Masss – The Frighteners

kalakalappu – Soul Kitchen

Jigarthanda – The Dirty Carnival

Ko – State of Play